01:00 Дом-2. После заката (16+)

Буряад республика соо хоердохи наранай сахилгаан станци бии болохонь

Хориин аймагта Хоринск һуурингай хажууда 15 МВт шангатай станциин барилга эхилбэ.

1 Июля 2019, 09:51       1 030

Тэрэ хадаа Хори нютагай дэргэдэ бии болохо. Республика соохи хоердохи станци аймаг соо сахилгааниие найдабаритайгаар ажаллахые баталлаха еһотой. Экологиин асуудал баһал эндэ шухала юм, юундэб гэхэдэ, сахилгаан станцинууд арад зоной ажабайдалда ехэ нүлөө үгэнэ. Юрэнхы барилгын байгуулга ООО «РегионПромСтрой» компании зуун гаран Хориин аймагай ажаһуугшадые оруулха зорилгтой.

Хориин сахилгаан станци (СЭС) энэ хоер мянга арбан юһэн жэлэй май һара соо баригдажа эхилээ. Дүшэн найман гектар газартай талмай хүлһэлэлгэдэ абагдаһан, түмэр һуурингууд табигданхай. Барилгашад газараа бэлдээд лэ буусыень табижа эхилээ.

«Хевел» гэһэн компанинуудай согсолбориин һанамжаар энэ хэрэгтэ нэгэ миллиард гурбан зуун сая түхэриг түхэриг гаргагдаха. Гүрэнэй санхуу руу арбан табан жэл соо нэгэ миллиард хоер сая түхэриг орохо еһотой. Барилга хоер мянга арбан юһэн ноябрь һара соо дүүрэхэ түсэбтэй байна.

Жэлдээ хорин ГВт*саг – Хориин станци иимэ хэмжээгээр сахилгаан гаргаха түсэбтэй юм. Жэлдээ арба мянга хахадаар багаар СО2 агаарта хаягдаха болоно. Хоер мянга хорин он хүрэтэр «Хевел» компани Буряад республика соо наян МВт хүрэхэ наранай сахилгаан станции бариха түсэбтэй байна.

Энэ станции дээрэ гансал россиин модуль – хэрэгсэлнүүд баригдана. Тэдэ үбэлэй эгээл хүйтэндэ гэжэ тоологдодог. Наян табан хубинь агаарай нойтондо мүнминус жаранһаа плюс наян табан градус болотор хүйтэн халуунда ажаллаха, теэд наян хуби шанганиинь хорин табан жэл соо байха баримтатай.

Һануулая, хоер жэл түрүү Буряадай засагай газар ба «Хевел» байгуулга гэрээ бэшэжэ баталлаа юм. Тиигэжэ зуун табин мега ваттай наранай сахилгаан станцинууд болон хоер хадад мегаваттай тусхай сахилгаан хэрэгсэлнүүд иигэжэ баригдаха.

Иимэ наранай сахилгаан станцинууд республика соо үшөө олон болохо. Ойрын хэдэн жэлнүүд соо зуун табин мегаватта болон хоер хадад мегаваттай хэрэгсэлнүүд Зэдын аймагта Дырестуй баа Доодо Торей нютагуудай хажууда бии болохо. Зэдын сахилгаан станциин шангань гушан табан мегаватт болохо, барилгань хоер шатаар ябаха. Торейн сахилгаан станци дүшэн табан мегаваттай байха, гурбан шатаар баригдаха.

Мүнөө дээрээ Буряадай хүдөө ажахын яаман ерэн табан хубинь сахилгаан станцинуудай хэрэгүүдтэ мүнгэ һомолно. Оршон үеын үндэр шанартай хэрэгсэлнүүдые ехээр барижа эхилхэ, мүн лэ байгаалиин баялигые гамнаха гэхэ мэтэ олон шухала зорилгонуудые урид России гүрэнэй юрэнхылэгшэ Владимир Путин табиһан байна.

Һануулаяа, хоер мянга арбан долоон оной ноябрь һара соо Бэшүүрэй аймаг соо түрүүшэнхи наран сахилгаан станци арбан мегаватт шангатай баригдаа. Декабрь һара соо тэрэ дүрбэн зүүн хорин гурбан мянга кВт*ч сахилгаан гаргаа юм.

Урид Буряадай толгойлогшо Алексей Цыденов Буряад Уласнай наран сахилгаагаар гүрэн соогоо түрүүлжэ ябана гэжэ тэмдэглэһэн юм. Тиимэһээ наран сахилгаан станци Бэшүүрэжй аймагай сахилгаанай байдал үндэр түбшэнтэй болгохо, һайжаруулха аргатай гэжэ тэмдэглэһэн юм.

Энэ жэлэй хабартаа "Хевел" байгуулга үйлдэбэриин гурбан һарын үрэ дүнгүүдые гаргаа юм. Буряад республика Алтай республикые гүйсэбэ. Бэшүүрэй сахилгаан станци түрүүлнэ гэжэ баталагдаа.

Бэшүүрэй сахилгаан станци табан мегаватт шангада 1540,5 мянга. кВт/ч гаргана. харин ниитэдээ шангань арбан мегаватт болоно. Хоердохи һуури Усть-Каана сахилгаан станци, тэндэ мянга гурбан зуу табин найман кВт/ч шангатай. Гурбадахинь - Кош-Агачиин хоер сахилгаан станци мянга гурбан зуун арбан нэгэн ба мянга хоер зуун табин зургаан кВт/ч шангатайнууд. Тэдэ гурбуулаа Россиин гүрэнэй Алтайда байршадаг.

Мэдээсэл:

«Хевел» компани хадаа хоер мянга юһэн ондо байгуулагдаһан түүхэтэй. Наранай сахилганаанаар Росси соо эгээл томо компании болоно юм. 2018 оной эхиндэ ниитэдээ зуун хорин юһэн мегаватт шангатай арбан хоер сахилгаан станци тэндэ ажалаа юм. Хоер мянга арбан найман оной гурбан түрүүн һарын туршада 29 411 мянга кВт*ч наран сахилгаан гаргагдаа юм. «Хевел» компаниин наран сахилгаан станцинууд углекислэ газуудай хаядаһаниие 94 075 тонноор бага болгоо.


Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Требуются водители кат.В, С, Е.тел.8-924-754-00-89          Требуются уборщики территорий, рабочие, водители бобкэт, машинисты бульдозера.тел.44-58-97          Продам участок (п. Светлый), ИЖС, 8 соток, свет, огорожен, ровный.900т.р.тел.567-992          Подработка.тел.515-507          Требуются грузчики в пекарню п. Стеклозавод.тел.26-65-39, 8-90255-35-46-44          Требуются разнорабочие.тел.56-56-29          Требуются сварщики.тел.8-914-838-65-13          Водитель кат. С, Е.тел.278-192, 278-194          Требуются продавцы, 20000 р.тел.43-55-28          Требуются электромонтер ОПС. Вахта.тел.46-78-83          Требуется сварщик, дорожный рабочий.тел.8-9021-603-602          Требуются специалисты вентиляционных систем. Официальное трудоустройство.тел.8-983-434-08-24, 8-983-531-21-73          Требуются кладовщики, грузчики, з/п, аванс без задержек, офиц. трудоустройство.тел.8-914-633-18-29          Требуются кассиры. Официальное трудоустройство, полный соц. пакет, стабильная зарплата, гибкий график, обучение, предусмотрена еженедельная оплата труда.тел.8-902-455-16-00          Требуются рабочие.тел.61-26-81          Приглашаем пекарей, поваров, фасовщиков, продавцов-кассиров, грузчиков, уборщиц, обвальщиков.тел.419-002         
Подать объявление Все