-->
01:05 Дом-2. После заката (16+)

Гусиноозерска ГРЭС-дэ уһанай үнэ хоер дахи хямда болохо юм

Эрхүү можодо теэд Буряад улас соо иимэ байдал тохирбо. Мянга гурбан зуун гушан нэгэ түхэригһээ нэгэ мянга кубическэ метрэй түлөө зургаан зуун гушан зургаан түхэриг болотор хямдрба. Энэ үнэ хоер мянга арбан оной оной январиин нэгэнһээ тоологдожо эхилхэ.

2 октября 2019, 09:14       625

Байгалай эрьеын хоер нютаг можонуудта иимэ байдал хэдэн жэл соо удаан  хэлсэгдэжэ байдаг һэн. Буряадай үйлдэбэринүүд Эрхүүһээ хоер дахин үнэтэй байдаг байгаа. Харин мүнөө байгаалай нютагуудта нэгэ тариф бии болоо юм. 
«Интер РАО – Электрогенерация» гэһэн үйлдэбэриин «Гусиноозёрская ГРЭС» салбарта уһанай асуудал Алексей Цыденовай Интер РАО хоерой тохиржо уулзарандань болоо. Россиин Байгаалиин болон Зайн галай яамануудай туһаламжаар хэрэг бүтэбэ. 

Хоер мянга хорин ондо иимэ хямдарал гурбан зуун сая түхэриг гамнагдажа үлэхэ болоно. Түрүүн жэлнүүдэй Россиин засаг газарай түсэбүүдээр жэл бүри уһанай үнэ арбан процентээр үндэр болохо байгаа. Тэрнэь юрын ажаһуугшадта барал хандалгатай, Гусиноозерск хотодо зайн гал баһал үнэтэй болохо, олзын хэрэг эрхилэгшэдэй бүтээлнүүдэйнь сэн нэмэгдэхэ.

- Энэ хуули соо нэмэлтэнүүд ороходонь Зүүн Сибириин ба Алас Дурна зүгэй зайн галай станциин ажал хүнгэн болохо, Хоер мянга хорин ондо мүнгэ алдаха ушарнууд бага болохо еһотой гэжэ Буряадай засагай газарай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ. 
Иимэ шиидэбэри Россиин засагай газарай тогтоомжо соо нэмэлтэнүүдые оруулаа. Декабриин хоер мянга хорин табан оной

декабриин гушан нэгэн болотор иимэ үнэ байха гэжэ баталагдаа.


Энэ гүрэнэй туһаламжа даатгал бага болгохо, хоер мянга хорин ондо Интер РАО гэһэн үйлдэбэридэ халуун уһанай сүлжээе заһабарилга хээ боломжо үгэхэ. Мүн лэ Интер РАО үйлдэбэри буян үйлэдэлгын хэрэгтэ оролсохо – Гусиноозерск хотодо спортын талмайнууд, хүүгэдэй наадаха хэрэгсэлнүүд табигдаха юм. Тэндэ бүтэн жэл соо ажаллаха мүльһэн талмай баригдаха гэжэ шиидэбэри гараа – эндэ гүрэнэй мүнгэн һомологдожо гараха байна. Тиимэһээ зайн галай үнэ бага болоходо ажабайдалай бүхы түрэлтэй холбоотой юм гэжэ тэмдэглэхээр. 

Буряадай засагай газарай олониитын ниигэмэй танхим. Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Продается ресторан "Баргузин", 35 млн.руб.тел.626-795          Требуются фасовщики на новогодние подарки – 15500 р., рабочие в цех – 25000 р.тел.43-55-28          Требуются строители 1500-2000 руб./день.тел.8-9021-604-633          Приглашаем экономистов с опытом. З/п от 40000 руб.тел.419-002          Требуются продавцы. 1500 рублей смена.тел.57-05-63, 58-50-99          Требуется менеджер по работе с юридическими лицами.тел.8-914-008-55-69          Требуется горничная.тел.57-55-57          На постоянную работу требуются сварщик, монтажники-сантехники.тел.65-05-05          Требуется грузчик-стропальщик.тел.63-30-84          27 сентября утерян телефон Самсунг А50 в пос. Солдатский, возле магазина Копейка. Просим вернуть за вознаграждение.тел.8-964-402-95-96, 8-924-395-47-50          Приглашаем обвальщика (з/п от 50 тр), пекаря (з/п от 35 тр), грузчика (з/п от 30 тр), пиццериста (з/п от 26,5 тр), продавца (з/п от 24 тр).тел.41-90-02          Требуются строители 1500-2000 руб./день.тел.8-9021-604-633          Продаю срочно дом в Сотниково, 850т.р.тел.577-718          Совет Осинско-Боханского землячества «Нютаг» поздравляет земляков, представителей старшего поколения с Днём мудрости! Желаем счастья, здоровья и бодрости духа!          Горничная.тел.35-35-35          Сниму в аренду теплый склад +5 градусов площадью 400 кв.м.тел.8-924-398-30-09          Требуются грузчики, комплектовщицы.тел.8-902-169-11-07          Требуются водители кат.С, экспедиторы.тел.8-914-053-12-12          Дорогие ветераны налоговой службы! Профсоюзные комитеты налоговой службы Республики Бурятия в Международный день пожилых людей желают Вам улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каждый будет одарен вниманием и пониманием родных, заботой и душевностью. Долгих Вам лет жизни, крепкого здоровья и мира в душе. За вашу жизнь Вы сделали так много, что заслуживаете уважения, достатка и благополучия.          Бармен в ресторан.тел.8-951-635-47-48          Подработка.тел.515-507          Требуются лепщицы, ученицы (мясные полуфабрикаты).тел.55-27-71, 8-902-161-92-95          Требуется продавец одежды.тел.585-005         
Подать объявление Все