15:30 Реальные пацаны (16+)

Гусиноозерска ГРЭС-дэ уһанай үнэ хоер дахи хямда болохо юм

Эрхүү можодо теэд Буряад улас соо иимэ байдал тохирбо. Мянга гурбан зуун гушан нэгэ түхэригһээ нэгэ мянга кубическэ метрэй түлөө зургаан зуун гушан зургаан түхэриг болотор хямдрба. Энэ үнэ хоер мянга арбан оной оной январиин нэгэнһээ тоологдожо эхилхэ.

2 Октября 2019, 09:14       510

Байгалай эрьеын хоер нютаг можонуудта иимэ байдал хэдэн жэл соо удаан  хэлсэгдэжэ байдаг һэн. Буряадай үйлдэбэринүүд Эрхүүһээ хоер дахин үнэтэй байдаг байгаа. Харин мүнөө байгаалай нютагуудта нэгэ тариф бии болоо юм. 
«Интер РАО – Электрогенерация» гэһэн үйлдэбэриин «Гусиноозёрская ГРЭС» салбарта уһанай асуудал Алексей Цыденовай Интер РАО хоерой тохиржо уулзарандань болоо. Россиин Байгаалиин болон Зайн галай яамануудай туһаламжаар хэрэг бүтэбэ. 

Хоер мянга хорин ондо иимэ хямдарал гурбан зуун сая түхэриг гамнагдажа үлэхэ болоно. Түрүүн жэлнүүдэй Россиин засаг газарай түсэбүүдээр жэл бүри уһанай үнэ арбан процентээр үндэр болохо байгаа. Тэрнэь юрын ажаһуугшадта барал хандалгатай, Гусиноозерск хотодо зайн гал баһал үнэтэй болохо, олзын хэрэг эрхилэгшэдэй бүтээлнүүдэйнь сэн нэмэгдэхэ.

- Энэ хуули соо нэмэлтэнүүд ороходонь Зүүн Сибириин ба Алас Дурна зүгэй зайн галай станциин ажал хүнгэн болохо, Хоер мянга хорин ондо мүнгэ алдаха ушарнууд бага болохо еһотой гэжэ Буряадай засагай газарай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ. 
Иимэ шиидэбэри Россиин засагай газарай тогтоомжо соо нэмэлтэнүүдые оруулаа. Декабриин хоер мянга хорин табан оной

декабриин гушан нэгэн болотор иимэ үнэ байха гэжэ баталагдаа.


Энэ гүрэнэй туһаламжа даатгал бага болгохо, хоер мянга хорин ондо Интер РАО гэһэн үйлдэбэридэ халуун уһанай сүлжээе заһабарилга хээ боломжо үгэхэ. Мүн лэ Интер РАО үйлдэбэри буян үйлэдэлгын хэрэгтэ оролсохо – Гусиноозерск хотодо спортын талмайнууд, хүүгэдэй наадаха хэрэгсэлнүүд табигдаха юм. Тэндэ бүтэн жэл соо ажаллаха мүльһэн талмай баригдаха гэжэ шиидэбэри гараа – эндэ гүрэнэй мүнгэн һомологдожо гараха байна. Тиимэһээ зайн галай үнэ бага болоходо ажабайдалай бүхы түрэлтэй холбоотой юм гэжэ тэмдэглэхээр. 

Буряадай засагай газарай олониитын ниигэмэй танхим. Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Подготовка граждан для работы охранниками. Школа безопасности "Право".тел.41-23-24, 62-92-84, 8-9021-607-958          Водитель кат. В.С.тел.8-914-630-21-68          Требуются торгпреды, грузчики, водители.тел.45-97-44          Требуются монтажники окон с повышенной зарплатой.тел.602-645          Продаю 3-комнатную квартиру, пр. Строителей.тел.36-21-01          Грузчик, бухгалтер (опыт).тел.8-914-630-21-68          Требуются пекари на фаст-фуд, кондитер. Наличие медосмотра, ФЛГ.тел.37-72-82          Крупному предприятию Иркутской области требуются водители на вывозку          леса. Вахта, оплата высокая.тел.8-9025-41-71-01          Горничная на Байкал, зарплата 30 000 р.тел.359-809          Рыбообработчики на Камчатку.тел.66-99-59          Требуется сантехник.тел.8-914-835-17-41, 8-9021-66-14-68          Республиканской стоматологической поликлинике требуются: врач-стоматолог, врач-стоматолог-хирург, гигиенист стоматологический, медицинская сестра, уборщик служебных помещений. тел.8-3012-41-66-67, доб.152, адрес. ул. Пирогова, д.15а          Главбух, бухгалтер-кассир, офис-менеджер.тел.8-9025-64-44-57          Родные и близкие сообщают о кончине после длительной болезни любимого мужа, отца, дедушки и прадедушки Сандакова Цыбика Сандаковича. Вынос состоится 14.07.2020 по ул. Кабанская, 65 г. Улан-Удэ с 12.00 до 14.00 ч.         
Подать объявление Все