-->
10:00 САШАТАНЯ (16+)

Гусиноозерска ГРЭС-дэ уһанай үнэ хоер дахи хямда болохо юм

Эрхүү можодо теэд Буряад улас соо иимэ байдал тохирбо. Мянга гурбан зуун гушан нэгэ түхэригһээ нэгэ мянга кубическэ метрэй түлөө зургаан зуун гушан зургаан түхэриг болотор хямдрба. Энэ үнэ хоер мянга арбан оной оной январиин нэгэнһээ тоологдожо эхилхэ.

2 октября 2019, 09:14       893

Байгалай эрьеын хоер нютаг можонуудта иимэ байдал хэдэн жэл соо удаан  хэлсэгдэжэ байдаг һэн. Буряадай үйлдэбэринүүд Эрхүүһээ хоер дахин үнэтэй байдаг байгаа. Харин мүнөө байгаалай нютагуудта нэгэ тариф бии болоо юм. 
«Интер РАО – Электрогенерация» гэһэн үйлдэбэриин «Гусиноозёрская ГРЭС» салбарта уһанай асуудал Алексей Цыденовай Интер РАО хоерой тохиржо уулзарандань болоо. Россиин Байгаалиин болон Зайн галай яамануудай туһаламжаар хэрэг бүтэбэ. 

Хоер мянга хорин ондо иимэ хямдарал гурбан зуун сая түхэриг гамнагдажа үлэхэ болоно. Түрүүн жэлнүүдэй Россиин засаг газарай түсэбүүдээр жэл бүри уһанай үнэ арбан процентээр үндэр болохо байгаа. Тэрнэь юрын ажаһуугшадта барал хандалгатай, Гусиноозерск хотодо зайн гал баһал үнэтэй болохо, олзын хэрэг эрхилэгшэдэй бүтээлнүүдэйнь сэн нэмэгдэхэ.

- Энэ хуули соо нэмэлтэнүүд ороходонь Зүүн Сибириин ба Алас Дурна зүгэй зайн галай станциин ажал хүнгэн болохо, Хоер мянга хорин ондо мүнгэ алдаха ушарнууд бага болохо еһотой гэжэ Буряадай засагай газарай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ. 
Иимэ шиидэбэри Россиин засагай газарай тогтоомжо соо нэмэлтэнүүдые оруулаа. Декабриин хоер мянга хорин табан оной

декабриин гушан нэгэн болотор иимэ үнэ байха гэжэ баталагдаа.


Энэ гүрэнэй туһаламжа даатгал бага болгохо, хоер мянга хорин ондо Интер РАО гэһэн үйлдэбэридэ халуун уһанай сүлжээе заһабарилга хээ боломжо үгэхэ. Мүн лэ Интер РАО үйлдэбэри буян үйлэдэлгын хэрэгтэ оролсохо – Гусиноозерск хотодо спортын талмайнууд, хүүгэдэй наадаха хэрэгсэлнүүд табигдаха юм. Тэндэ бүтэн жэл соо ажаллаха мүльһэн талмай баригдаха гэжэ шиидэбэри гараа – эндэ гүрэнэй мүнгэн һомологдожо гараха байна. Тиимэһээ зайн галай үнэ бага болоходо ажабайдалай бүхы түрэлтэй холбоотой юм гэжэ тэмдэглэхээр. 

Буряадай засагай газарай олониитын ниигэмэй танхим. Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
В охранное предприятие на работу вахтовым методом требуются охранники 4,5,6-го разрядов. Трудоустройство согласно ТК. Заработная плата достойная.тел.8-914-610-16-17          Требуются автомойщики. Высокая, стабильная з/п.тел.400-044          Требуются экспедиторы, грузчики на склад.тел.8-950-110-09-79          Требуются водители-дальнобойщики кат Е. Командировки, з/п от 5.5 р\км.тел.8-950-050-12-33          Сниму благоустроенный дом в черте города с баней и бассейном.тел.8-9021-604-633          В охранное предприятие на работу вахтовым методом требуются ОХРАННИКИ 4,5,6-го разрядов. Трудоустройство согласно ТК. Заработная плата достойная.тел.8-914-610-16-17          Требуется водитель на автобазу.тел.8-924-458-44-55, 58-21-58          Требуются администратор, кассир.тел.8-9024-54-79-29, 58-99-40          Рамщики на пилораму. Вахта.тел.8-908-599-46-87          В Мурманскую область требуются: электрогазосварщики, слесари по сборке металлоконструкций, монтажники-высотники, монтажники по кондиционированию. Оформление ТК РФ. Тел.8-977-410-97-70. Резюме: astanchik@rosstm.ru          Требуются водители кат. B, С.тел.8-950-110-09-79          Требуются грузчики.тел.8-914-833-45-05          Сниму благоустроенный дом в черте города с баней и бассейном.тел.8-9021-604-633          Продается мебельное производство.тел.8-9021-67-49-85          Требуются охранники, 1/2.тел.8-924-656-50-56         
Подать объявление Все