11:30 Где логика? (16+)

Гусиноозерска ГРЭС-дэ уһанай үнэ хоер дахи хямда болохо юм

Эрхүү можодо теэд Буряад улас соо иимэ байдал тохирбо. Мянга гурбан зуун гушан нэгэ түхэригһээ нэгэ мянга кубическэ метрэй түлөө зургаан зуун гушан зургаан түхэриг болотор хямдрба. Энэ үнэ хоер мянга арбан оной оной январиин нэгэнһээ тоологдожо эхилхэ.

2 Октября 2019, 09:14       269

Байгалай эрьеын хоер нютаг можонуудта иимэ байдал хэдэн жэл соо удаан  хэлсэгдэжэ байдаг һэн. Буряадай үйлдэбэринүүд Эрхүүһээ хоер дахин үнэтэй байдаг байгаа. Харин мүнөө байгаалай нютагуудта нэгэ тариф бии болоо юм. 
«Интер РАО – Электрогенерация» гэһэн үйлдэбэриин «Гусиноозёрская ГРЭС» салбарта уһанай асуудал Алексей Цыденовай Интер РАО хоерой тохиржо уулзарандань болоо. Россиин Байгаалиин болон Зайн галай яамануудай туһаламжаар хэрэг бүтэбэ. 

Хоер мянга хорин ондо иимэ хямдарал гурбан зуун сая түхэриг гамнагдажа үлэхэ болоно. Түрүүн жэлнүүдэй Россиин засаг газарай түсэбүүдээр жэл бүри уһанай үнэ арбан процентээр үндэр болохо байгаа. Тэрнэь юрын ажаһуугшадта барал хандалгатай, Гусиноозерск хотодо зайн гал баһал үнэтэй болохо, олзын хэрэг эрхилэгшэдэй бүтээлнүүдэйнь сэн нэмэгдэхэ.

- Энэ хуули соо нэмэлтэнүүд ороходонь Зүүн Сибириин ба Алас Дурна зүгэй зайн галай станциин ажал хүнгэн болохо, Хоер мянга хорин ондо мүнгэ алдаха ушарнууд бага болохо еһотой гэжэ Буряадай засагай газарай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ. 
Иимэ шиидэбэри Россиин засагай газарай тогтоомжо соо нэмэлтэнүүдые оруулаа. Декабриин хоер мянга хорин табан оной

декабриин гушан нэгэн болотор иимэ үнэ байха гэжэ баталагдаа.


Энэ гүрэнэй туһаламжа даатгал бага болгохо, хоер мянга хорин ондо Интер РАО гэһэн үйлдэбэридэ халуун уһанай сүлжээе заһабарилга хээ боломжо үгэхэ. Мүн лэ Интер РАО үйлдэбэри буян үйлэдэлгын хэрэгтэ оролсохо – Гусиноозерск хотодо спортын талмайнууд, хүүгэдэй наадаха хэрэгсэлнүүд табигдаха юм. Тэндэ бүтэн жэл соо ажаллаха мүльһэн талмай баригдаха гэжэ шиидэбэри гараа – эндэ гүрэнэй мүнгэн һомологдожо гараха байна. Тиимэһээ зайн галай үнэ бага болоходо ажабайдалай бүхы түрэлтэй холбоотой юм гэжэ тэмдэглэхээр. 

Буряадай засагай газарай олониитын ниигэмэй танхим. Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Уборка любых помещений. Скидки!тел.355-505          Сотовые аксессуары от 99 руб. "Optima market". Ул. Бабушкина 37А, пр. 50-летия Октября 13А. 2 слова "Optima market"          Школьные туры в Санкт Петербург на весенние каникулы. Руководители бесплатно.тел.8-951-634-75-24          Требуется водитель для руководителя с личным автомобилем.тел.21-16-51          Требуется специалист по кадрам. Резюме отправлять на job@arigus.tv          Бухгалтер в общепит.тел.63-57-57          Требуются лицензированные охранники 6 разряда. Вахта.тел.8-9021-60-95-45, 46-78-83          Администратор, горничная.тел.8-9021-67-42-69          Требуются дорожные рабочие, машинисты: автогрейдера, экскаватора.тел.8-924-555-36-05, 8(3012) 37-94-99          Требуются дворник, уборщица, охранник, отделочник, разнорабочий.тел.588-022          Требуется администратор. Резюме отправлять на job@arigus.tv          Требуется инженер-сметчик, ул.Кирова, 1.тел.21-14-74          Требуется продавец автозапчастей.тел.32-32-32          Требуются раздатчик, кассир, официант, посудница.тел.8-924-357-63-17          Требуется продавец в мясной павильон.тел.58-77-77          В ООО "Белоречье" продавцы-кассиры, бухгалтер, водитель-экспедитор, менеджер по развитию розничной сети, кладовщик, переборщицы яиц.тел.8-924-458-00-44, 58-00-44          Требуются мойщики (-цы), опыт.тел.8-902-535-21-94, 8-914-056-33-32          Работа на Байкале (домработница).тел.58-00-99          Требуются лаборант, дробильщик(ца).тел.43-91-65          Требуется бригада лесозаготовителей.тел.8-902-456-36-72          Требуются сварщики.тел.8-983-338-06-77          Требуется продавец в ювелирный.тел.21-47-96          Родные и близкие извещают о кончине Болдоровой Александры Кирилловны, вынос 19.10.2019 с 12.30 по 13.30, ул. Пирогова, 9а (прощальный зал)         
Подать объявление Все