-->
23:00 "Шоу "Студия "Союз" (16+)

Гусиноозерска ГРЭС-дэ уһанай үнэ хоер дахи хямда болохо юм

Эрхүү можодо теэд Буряад улас соо иимэ байдал тохирбо. Мянга гурбан зуун гушан нэгэ түхэригһээ нэгэ мянга кубическэ метрэй түлөө зургаан зуун гушан зургаан түхэриг болотор хямдрба. Энэ үнэ хоер мянга арбан оной оной январиин нэгэнһээ тоологдожо эхилхэ.

2 октября 2019, 09:14       809

Байгалай эрьеын хоер нютаг можонуудта иимэ байдал хэдэн жэл соо удаан  хэлсэгдэжэ байдаг һэн. Буряадай үйлдэбэринүүд Эрхүүһээ хоер дахин үнэтэй байдаг байгаа. Харин мүнөө байгаалай нютагуудта нэгэ тариф бии болоо юм. 
«Интер РАО – Электрогенерация» гэһэн үйлдэбэриин «Гусиноозёрская ГРЭС» салбарта уһанай асуудал Алексей Цыденовай Интер РАО хоерой тохиржо уулзарандань болоо. Россиин Байгаалиин болон Зайн галай яамануудай туһаламжаар хэрэг бүтэбэ. 

Хоер мянга хорин ондо иимэ хямдарал гурбан зуун сая түхэриг гамнагдажа үлэхэ болоно. Түрүүн жэлнүүдэй Россиин засаг газарай түсэбүүдээр жэл бүри уһанай үнэ арбан процентээр үндэр болохо байгаа. Тэрнэь юрын ажаһуугшадта барал хандалгатай, Гусиноозерск хотодо зайн гал баһал үнэтэй болохо, олзын хэрэг эрхилэгшэдэй бүтээлнүүдэйнь сэн нэмэгдэхэ.

- Энэ хуули соо нэмэлтэнүүд ороходонь Зүүн Сибириин ба Алас Дурна зүгэй зайн галай станциин ажал хүнгэн болохо, Хоер мянга хорин ондо мүнгэ алдаха ушарнууд бага болохо еһотой гэжэ Буряадай засагай газарай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ. 
Иимэ шиидэбэри Россиин засагай газарай тогтоомжо соо нэмэлтэнүүдые оруулаа. Декабриин хоер мянга хорин табан оной

декабриин гушан нэгэн болотор иимэ үнэ байха гэжэ баталагдаа.


Энэ гүрэнэй туһаламжа даатгал бага болгохо, хоер мянга хорин ондо Интер РАО гэһэн үйлдэбэридэ халуун уһанай сүлжээе заһабарилга хээ боломжо үгэхэ. Мүн лэ Интер РАО үйлдэбэри буян үйлэдэлгын хэрэгтэ оролсохо – Гусиноозерск хотодо спортын талмайнууд, хүүгэдэй наадаха хэрэгсэлнүүд табигдаха юм. Тэндэ бүтэн жэл соо ажаллаха мүльһэн талмай баригдаха гэжэ шиидэбэри гараа – эндэ гүрэнэй мүнгэн һомологдожо гараха байна. Тиимэһээ зайн галай үнэ бага болоходо ажабайдалай бүхы түрэлтэй холбоотой юм гэжэ тэмдэглэхээр. 

Буряадай засагай газарай олониитын ниигэмэй танхим. Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Бетон.тел.515-515          ЧерМет! Дорого!тел.56-40-58          В Улан-Удэнский авиационный завод требуются экономист, инженер-метролог, электромонтер по пожарному оборудованию, водитель погрузчика.тел.25-03-57          Приглашаем учеников рыбопереработчиков- 30 000р. с. Сотниково.тел.8-924-355-01-50, 58-21-58          Требуются монтажники алюминиевых и ПВХ изделий.тел.67-11-31          Требуется повар на Байкал. З/пл 50 000 р.тел.68-68-05          Требуется машинист катка.тел.22-80-22          Требуются специалисты к коммерческую службу Улан-Удэнского авиационного завода. Сайт rabotauuaz.ru.тел.25-03-57          Требуется менеджер по продажам.тел.67-11-31          Подработка.тел.8-914-838-04-57          Продаю 3-х комнатную распашонку в ЖК Богатырский, дом сдан. Цена 4450 т.р. тел.36-65-35          Разнорабочими в г. Хабаровск.тел.61-89-89          Требуется грузчики, газорезчики.тел.8-914-833-56-50          Улан-Удэнский авиационный завод объявляет набор на обучение по рабочим профессиям.тел.48-03-76, 25-03-57          В "Reston Сад" требуется повар универсал в ночные смены.тел.8-950-391-55-69          Администраторы в отель.тел.8-951-626-31-45          В "Белоречье" продавцы, оператор 1С.тел.58-00-44, 8-924-458-00-44          Требуются пекари, ученики пекарей, лепщики.тел.8-924-355-00-12, 58-99-40.          Требуется мастер по домофонам.тел.64-36-00          В Улан-Удэнский авиационный завод требуются инженеры-программисты 1С, С (Sharp ). Сайт rabotauuaz.ru.тел.25-03-57          Требуются рабочие.тел.61-26-81          СмитИнвест требуются крановщики, каменщики, арматурщики, бетонщики. З/п от 50 тыс.руб.тел.57-77-44          Срочно требуются горничные в отель «Бурятия». От 30000р.тел.8-924-355-51-33          Требуется продавец, кладовщик, кассир, офис-менеджер. З/п от 45000 руб.тел.35-08-55         
Подать объявление Все