-->
20:00 Точка зрения (16+)

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов олзын хэрэг эрхилэгшэдэй уулзаба

Гүрэнэй талаһаа туһаламжада хүртэхэ болон һаад ушаруулга тухай асуудалнуудые шиидхэһэн байна.

28 февраля 2021, 13:21       24 714

Үбэлэй һүүлшын һарын 26-да Алексей  Цыденов «Феникс» гэһэн соелой түбэй танхим соо олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй уулзаба. Тэндэ аяар 100 гаран эмхиин түлөөлэгшэд суглараа, харин холоһоо Буряадаймнай бүхы аймагуудһаа үшөө 2000 мянга гаран хүн оролсоһон байха юм. Олон тоото олзын хэрэг ябуулагшадай һанаа зобооһон асуудалнуудта Алас Дурна зүгэй түлөөлгэтэ газарай АСИ гэһэн эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Ольга Курилова өөрөө хүрэжэ ерэһэн байна. Тиихэдэ тусхай һалбариин олон тоото яаманай, хорооной мэргэжэлтэд оролсоо. Тус суглаан олзын хэрэг эрхилэгшэдэй талаар эрхэ хамгаалагша Чингис Матхеев залан хүтэлбэ. Үшөө тиихэдэ Буряад Уласай эдэй засагай яаманай сайд Екатерина Кочетова, Үйлэдбриин, худалдаа наймаанай болон эд хүрэнгын яаманай сайд Антон Виноградов хоер хабаадалсаа.

- Ород Уласай талаһаа үнгэрэгшэ жэлдэ 12 млрд түхэриг мүнгэн манай Уласта туһаламжа ерэһэн байна. Буряад Уласнай иимэ туһада хүртэжэ шадаһан 8 можо нютагуудай тоодо орожо шадаа, - гэжэ Эдэй Засагай сайд Екатерина Кочетова өөрынгөө элидхэл соого тэмдэглэһэн байна.

Харин Антон Виноградова хэлэһээр үйлэдбэри хүгжөөхэ талаар Буряад Улас 65 сая түхэриг Уласай һанһаа абаһан байна. Бүхыдөө үйлэдбэри хүгжөөлгын жасаһаа 200 сая түхэриг урагшатай түсэлнүүд хүнгэлэлтэтэй урьһаламжада хүртэхэ.

- Юрэдөө иимэ уулзалганууд хододоо аша үрэтэй байдаг. Асуудалнууд олон, асуудал дууһаа гэжэ байдаггүй. Нэгэ талыень бүглэхэдэ ондоо тээһээ гараад ерэхэ. Эхин шатын һуралсалай эмхинүүд, хүүгэдэй сэсэрлигүүд, хүдөө ажахын һалбари болоно. Шиидхэгдэхэ асуудалнууд ехэ үргэн байгаа, - гээд Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Эндэ гаража ерэһэн олонхон асуудалнуудые саашань Засагай Газарта шудалха, шиидхэбэри абтаха юм. Интернедэй аргаар хандаһан зоной асуудалнууд согсологдохо.

- Иимэ уузлалга Ород Улас дотор Буряад Улас түрүүшүүлэй зэргэдэ үнгэргэбэ гээшэт. Засагай Газарай болон олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хоорондо болоһон зугаа мэдээсэ ехэтэй, үрэтэй байба. Ажалдаа хэрэгтэй олон юумэ мэдэжэ абаат гэжэ найданаб. Зарим нютагуудта иимэ уулзалга уридшалан найруулагдаһан шэнги байдаг. Харин таанадай дундахи харилсаан ехэл дулаан байгаа. Хүдөө һууринай ажаһуугшадтай холбоо бариһантнай һайшаалтай, - гэжэ Алас Дурна зүгэй түлөөлгэтэ газарай АСИ гэһэн эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Ольга Курилова үгэ абахадаа хэлэнэ һэн.

фото: правительство Бурятии 


 

Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Подготовка граждан для работы охранниками.тел.41-23-24, 62-92-84, 8-9021-607-958          Требуется водитель категории С, менеджер в отдел продаж со знанием 1/с.тел.8-9025-67-77-84          Требуются водители-дальнобойщики кат. Е. Обновленный автопарк, командировки, з/п от 5,5 р/км + бонусы.тел.8-950-050-12-33          В охранное предприятие на работу вахтовым методом требуются охранники 4,5,6-го разрядов. Трудоустройство согласно ТК. Заработная плата достойная.тел.8-914-610-16-17          На предприятие ООО "Тугнуйская обогатительная фабрика "требуются специалист КИПиА, специалист IT, технологи, электрослесари. Соц.пакет, предоставление жилья/компенсация аренды жилья, заработная плата договорная (по результатам собеседования). тел.8-30143-24-370, 8-9025-35-58-58          Требуются водители кат.С.тел.8-950-110-09-79          Требуются экспедиторы.тел.8-950-110-09-79          Требуются на работу бухгалтера материальной и расчетной группы, з/п от 30 000 руб, п. Горький.тел.8-924-653-93-70          Уважаемые работодатели Пенсионный фонд сообщает, что 15.06.2021г. завершается прием ежемесячной отчетности за май 2021 года.тел.29-14-14          Требуются продавцы, кассиры. Заработная плата от 40 тыс. руб.тел.8-914-631-86-69          Рабочие на окна.тел.24-17-85         
Подать объявление Все