23:30 Дом-2. Город любви (16+)

"Мунгэн сэргэ" 31.05.15

Хэлэ бэшэгэй дид-доктор Б. Цыренов, Толгойлогшын болон засагай газарай захиргаанай мэргэжэлтэн Р.Романова.

1 Июня 2015, 11:45 1 975
Художественно-публицистическая программа на бурятском языке.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие видео раздела

Мунгэн сэргэ
16 Февраля, 19:45 790
Мунгэн сэргэ

Хүүгэдэй дуунай «Мүнгэн хонхонууд» студиин сагаалганай аялга дуунай концерт.

Мунгэн сэргэ
16 Февраля, 19:15 612
Мунгэн сэргэ
Нохой жэлээ оруулжа байгаа малшан, барилдаашан Владимир Жалсараевай гэр бүлэ.
Мунгэн сэргэ
12 Февраля, 10:00 559
Мунгэн сэргэ
2017 оной тахяа жэлэй Сагаалганаар Шэнэхээн нютагаар ябаhамнай.
Голосовать!