01:30 Восточный экспресс (16+)

Мунгэн сэргэ

Буряад хэлэн ямар амжалтада хүргэхэ аргатайб?; Владимир Банзаракцаевай үзэсгэлэн.

22 Октября 2017, 13:00 1 254

Выпуск программы от 21 октября 2017 г.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие видео раздела

Мунгэн сэргэ
16 Февраля, 19:45 798
Мунгэн сэргэ

Хүүгэдэй дуунай «Мүнгэн хонхонууд» студиин сагаалганай аялга дуунай концерт.

Мунгэн сэргэ
16 Февраля, 19:15 616
Мунгэн сэргэ
Нохой жэлээ оруулжа байгаа малшан, барилдаашан Владимир Жалсараевай гэр бүлэ.
Мунгэн сэргэ
12 Февраля, 10:00 560
Мунгэн сэргэ
2017 оной тахяа жэлэй Сагаалганаар Шэнэхээн нютагаар ябаhамнай.
Голосовать!