Мунгэн сэргэ Выпуск программы от 15 февраля 2019 года.

Мунгэн сэргэ 18 февраля 2019, 14:10 12905

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан:

- Баргажан Хурамхаанайхидай арадай дуунай мүрысөөн;

- «Бамбарууш» түсэл;

- Хэжэнгын аймагай Загаhата нютагай Сагаалган.

Копирование разрешено только с письменного согласия главного редактора
8 августа