07:30 ТЭЦ -3 (12+)

Мунгэн сэргэ

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын 10 жэл; Барилдаанай шэнэ hэеы гэр.

3 Июля 2017, 09:30 1 532
Выпуск программы от 01 июля 2017 г.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие видео раздела

Мунгэн сэргэ
16 Февраля, 19:45 816
Мунгэн сэргэ

Хүүгэдэй дуунай «Мүнгэн хонхонууд» студиин сагаалганай аялга дуунай концерт.

Мунгэн сэргэ
16 Февраля, 19:15 619
Мунгэн сэргэ
Нохой жэлээ оруулжа байгаа малшан, барилдаашан Владимир Жалсараевай гэр бүлэ.
Мунгэн сэргэ
12 Февраля, 10:00 565
Мунгэн сэргэ
2017 оной тахяа жэлэй Сагаалганаар Шэнэхээн нютагаар ябаhамнай.
Голосовать!