Мунгэн сэргэ Выпуск от 10 августа 2020 года.

Мунгэн сэргэ 10 августа 2020, 10:00 3641
«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын энэ дугаарта: - Захааминай аймагай Санага нютагта Арьяа Баала бурханай асари томо дүрэ хүрэг бүтээгдэхэнь; - Хурамхаанай аймагай Гаарга нютагай арад зон эдэбхи үүсхэл гаргажа, нютагайнгаа шарай һэргээнэ; - Ивалгын аймагай Хурамша нютаг шадар бууса түхеэрһэн залуу малшад Евгений, Саяна Дагаевтан тухай.
27 июня