Мунгэн сэргэ Выпуск программы от 24 мая 2019 года.

Мунгэн сэргэ 27 мая 2019, 09:30 11424

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын энэ дугаарта:

- Дарима Башкуевагай ном;

- Дарханай мүнгэн утаhан;

- Байгалай дуушадай мүрысөөн.

 
8 августа