Мунгэн сэргэ Выпуск от 19 сентября 2020 года.

Мунгэн сэргэ 21 сентября 2020, 09:30 3524
«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын энэ дугаарта: - Һэеыгээр урладаг Софья Поселенова тухай; - Этнографическа музейн дэргэдэ уран дархашуулай симпозиум үнгэрнэ; - Хурууд шанаха заабари.
27 июня