Мунгэн сэргэ Выпуск от 12 июня 2020 года.

Мунгэн сэргэ 15 июня 2020, 11:00 4332
«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын энэ дугаарта Үбэр Байгалай хизаарай Үхэриг нютаг тухай хөөрөөн.
27 июня