Мунгэн сэргэ Выпуск программы от 27 апреля 2019 года.

Мунгэн сэргэ 29 апреля 2019, 10:50 11901

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын энэ дугаарта:

Буряад хэлэнэй хуралдаан;

Дарима Тумуновагай монгол бэшэгэй ном;

Буряад театрай 2-хи студи тухай кино.

8 августа