-->
14:05 Т/с "Опасные связи" (16+)

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов олзын хэрэг эрхилэгшэдэй уулзаба

Гүрэнэй талаһаа туһаламжада хүртэхэ болон һаад ушаруулга тухай асуудалнуудые шиидхэһэн байна.

28 февраля 2021, 13:21       26 922

Үбэлэй һүүлшын һарын 26-да Алексей  Цыденов «Феникс» гэһэн соелой түбэй танхим соо олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй уулзаба. Тэндэ аяар 100 гаран эмхиин түлөөлэгшэд суглараа, харин холоһоо Буряадаймнай бүхы аймагуудһаа үшөө 2000 мянга гаран хүн оролсоһон байха юм. Олон тоото олзын хэрэг ябуулагшадай һанаа зобооһон асуудалнуудта Алас Дурна зүгэй түлөөлгэтэ газарай АСИ гэһэн эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Ольга Курилова өөрөө хүрэжэ ерэһэн байна. Тиихэдэ тусхай һалбариин олон тоото яаманай, хорооной мэргэжэлтэд оролсоо. Тус суглаан олзын хэрэг эрхилэгшэдэй талаар эрхэ хамгаалагша Чингис Матхеев залан хүтэлбэ. Үшөө тиихэдэ Буряад Уласай эдэй засагай яаманай сайд Екатерина Кочетова, Үйлэдбриин, худалдаа наймаанай болон эд хүрэнгын яаманай сайд Антон Виноградов хоер хабаадалсаа.

- Ород Уласай талаһаа үнгэрэгшэ жэлдэ 12 млрд түхэриг мүнгэн манай Уласта туһаламжа ерэһэн байна. Буряад Уласнай иимэ туһада хүртэжэ шадаһан 8 можо нютагуудай тоодо орожо шадаа, - гэжэ Эдэй Засагай сайд Екатерина Кочетова өөрынгөө элидхэл соого тэмдэглэһэн байна.

Харин Антон Виноградова хэлэһээр үйлэдбэри хүгжөөхэ талаар Буряад Улас 65 сая түхэриг Уласай һанһаа абаһан байна. Бүхыдөө үйлэдбэри хүгжөөлгын жасаһаа 200 сая түхэриг урагшатай түсэлнүүд хүнгэлэлтэтэй урьһаламжада хүртэхэ.

- Юрэдөө иимэ уулзалганууд хододоо аша үрэтэй байдаг. Асуудалнууд олон, асуудал дууһаа гэжэ байдаггүй. Нэгэ талыень бүглэхэдэ ондоо тээһээ гараад ерэхэ. Эхин шатын һуралсалай эмхинүүд, хүүгэдэй сэсэрлигүүд, хүдөө ажахын һалбари болоно. Шиидхэгдэхэ асуудалнууд ехэ үргэн байгаа, - гээд Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Эндэ гаража ерэһэн олонхон асуудалнуудые саашань Засагай Газарта шудалха, шиидхэбэри абтаха юм. Интернедэй аргаар хандаһан зоной асуудалнууд согсологдохо.

- Иимэ уузлалга Ород Улас дотор Буряад Улас түрүүшүүлэй зэргэдэ үнгэргэбэ гээшэт. Засагай Газарай болон олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хоорондо болоһон зугаа мэдээсэ ехэтэй, үрэтэй байба. Ажалдаа хэрэгтэй олон юумэ мэдэжэ абаат гэжэ найданаб. Зарим нютагуудта иимэ уулзалга уридшалан найруулагдаһан шэнги байдаг. Харин таанадай дундахи харилсаан ехэл дулаан байгаа. Хүдөө һууринай ажаһуугшадтай холбоо бариһантнай һайшаалтай, - гэжэ Алас Дурна зүгэй түлөөлгэтэ газарай АСИ гэһэн эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Ольга Курилова үгэ абахадаа хэлэнэ һэн.

фото: правительство Бурятии 


 

Комментарии

В связи с особенностями законодательства РФ, комментирование новостей посетителями влечет за собой комплекс трудновыполнимых обязанностей и ответственности (для СМИ). Поэтому свои комментарии, мысли и предложения вы можете выразить в наших или своих социальных сетях через кнопки "Поделиться", расположенные выше.

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Акция. Закупаем цветной металл "Полистройдеталь".тел.205-888          Диспетчер.тел.8-908-666-67-91          Продам 3-комнатную в Иркутске.тел.8-964-742-32-02          Требуются монтажники окон ПВХ. З/п от 50000 руб.тел.56-00-88          Требуется оператор пельменного аппарата, тестовод.тел.8-983-435-01-77          Дом, банька на сутки (от 1000 руб.--чел., в будни скидки).тел.8-951-624-11-90          Требуется продавец на Гастелло, ул. Ключевская.тел.43-55-28          Срочно требуется уборщица.тел.455-377          Требуется персонал в продуктовый магазин. Нур-Селение.тел.8-924-355-01-50, 58-41-58.          Требуется сборщик мебели. ТЦ "Гвоздь".тел.43-92-63          Требуется продавец. З/пл от 30000 р.тел.30-87-86          Требуются полуфабрикатчики( цы) на мясное производство, обучение, высокая заработная плата, премии, соцпакет.тел.8-951-622-28-23         
Подать объявление Все