Мунгэн сэргэ Выпуск от 23 октября 2020 года.

Мунгэн сэргэ 26 октября 2020, 13:30 2663

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын энэ дугаарта:

«Афган дайнай дэбтэрһээ» гэһэн шэнэ ном Буряадай арадай ирагуу найрагша Нина Ленхобоева-Артугаева хэблэбэ. Уран шүлэгүүдһээ гадна, дайнда хабаадагшадай дурсалганууд, гэрэл зурагууд тэрээн доторнь оруулагданхай.

3 июля