Мунгэн сэргэ Выпуск от 27 марта 2020 года.

Мунгэн сэргэ 30 марта 2020, 11:30 4490

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын энэ дугаарта Буряадай үндэһэн соёлой һургуулинуудай эблэлэй Сагаалган тухай.

27 июня