Мунгэн сэргэ Выпуск от 20 марта 2020 года.

Мунгэн сэргэ 23 марта 2020, 09:30 2188

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын энэ дугаарта:

- Буряад-монгол үүлтэрэй нохойнууд тухай; 

- «Шадал» гэжэ буряад нэрэтэй машина бүтээгдэбэ; 

- «Амар мэндэ» гэһэн соёл болбосоролой түбэй Сагаалган.

26 июня