22:00 Однажды в России (16+)

"Мунгэн сэргэ" 12.11.2016

Выпуск программы от 12 ноября 2016 г.

12 Ноября 2016, 10:00 1 651
Улаан-Yдэ хотын hайндэрнүүд; Буряад хэлэнэй үдэр Москвада; зураашан Намжлма Эрдынеева.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие видео раздела

Мунгэн сэргэ
16 Февраля, 19:45 782
Мунгэн сэргэ

Хүүгэдэй дуунай «Мүнгэн хонхонууд» студиин сагаалганай аялга дуунай концерт.

Мунгэн сэргэ
16 Февраля, 19:15 606
Мунгэн сэргэ
Нохой жэлээ оруулжа байгаа малшан, барилдаашан Владимир Жалсараевай гэр бүлэ.
Мунгэн сэргэ
12 Февраля, 10:00 559
Мунгэн сэргэ
2017 оной тахяа жэлэй Сагаалганаар Шэнэхээн нютагаар ябаhамнай.
Голосовать!