Мунгэн сэргэ Выпуск программы от 10 ноября 2018 года.

Мунгэн сэргэ 12 ноября 2018, 10:00 4273

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын шэнэ дугаарта:

-        Буряад хэлэй габшагай һарын түгэсхэлэй үдэшэ;

-        Зэдын аймагай залуу малшад Замбалаевтан;

-        Намжил Нимбуевай сээжэ баримал Болгарида табигдахань;

-        Пурбо Дамиранов 60 наһанайнгаа ойе угтана.

Копирование разрешено только с письменного согласия главного редактора
23 мая