01:30 Восточный экспресс (16+)

Мунгэн сэргэ

Энэ дугаарта: Буряадай боксын хүгжэлтэ тухай.

6 Марта 2017, 09:45 1 160
Выпуск программы от 4 марта 2017 г.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие видео раздела

Мунгэн сэргэ
16 Февраля, 19:45 801
Мунгэн сэргэ

Хүүгэдэй дуунай «Мүнгэн хонхонууд» студиин сагаалганай аялга дуунай концерт.

Мунгэн сэргэ
16 Февраля, 19:15 616
Мунгэн сэргэ
Нохой жэлээ оруулжа байгаа малшан, барилдаашан Владимир Жалсараевай гэр бүлэ.
Мунгэн сэргэ
12 Февраля, 10:00 560
Мунгэн сэргэ
2017 оной тахяа жэлэй Сагаалганаар Шэнэхээн нютагаар ябаhамнай.
Голосовать!